Hoe effectief is jouw Agile team?

Worden de gestelde business doelen echt gehaald?

De overgang naar Agile is tenslotte ingezet om bepaalde business doelen te realiseren.

Zien waar jullie team nog beter in kan worden en welke verbeteracties opgepakt moeten worden om de belangrijkste business doelen te realiseren? Dat kan!

De Agile Monitor geeft jou en het team eenvoudig inzicht in de teamtevredenheid en of de business doelstellingen zijn behaald.

De Agile Monitor meet langs twee assen:
• Businesswaarde
• Teamtevredenheid

Met verkregen inzichten kan jouw team direct aan de slag. Door een duidelijke focus worden de verbeteracties bepaald die gericht zijn op de belangrijkste business doelstellingen.

Na een bepaalde periode voer je de scan nogmaals uit en weet je hoe de verbeteringen hebben uitgepakt én weet je waar het nieuwe verbeterpotentieel ligt.

De Agile Monitor kan je zo vaak als nodig uitvoeren: de scan is eenvoudig, geeft snel inzicht en heeft de focus op de business doelstellingen. De monitor is tevens een prima middel om in te zetten tijdens de retrospectives of als nulmeting voordat jouw bedrijf daadwerkelijk start met de agile werkwijze.

Natuurlijk is jouw bedrijf uniek, daarom worden alleen die gegevens uitgevraagd die voor jouw bedrijf van belang zijn. De naadloze aansluiting is van essentieel belang om toegevoegde waarde te kunnen leveren. De Agile Monitor is flexibel van opzet, alleen dát wat er echt toe doet, wordt gemeten.


Hoe werkt de Agile Monitor?

Icon 01

1. Afstemmen

De monitor wordt specifiek voor jouw organisatie ingericht

Icon 02

2. Uitnodigen

Teamleden en gebruikers krijgen een persoonlijke uitnodiging

Icon 03

3. Meten

Via een enquête wordt het huidige en gewenste niveau bepaald

Icon 04

4. Analyseren

Het dashboard geeft inzicht in de output. Daarnaast wordt het verbeterpotentieel o.b.v. de KPI’s bepaald

Icon 05

5. Verbeteren

Gedurende een vooraf bepaalde periode worden de verbeteracties uitgevoerd

Icon 06

6. Vooruitkomen

Periodiek meten geeft inzicht in de vooruitgang

Icon 03

7. Trends

Na meerdere metingen (over meerdere teams) worden trends zichtbaar